Radix Slovakia, o.z.           Obec Trávnica           OZ Trávničan  
     

Vás pozýva v sobotu dňa 16. júna 2018 na podujatie

Trávnica v pohybe 16.júna 2018  (BEH OLYMPIJSKÉHO DŇA 2018)

v duchu odkazu Pierre de Coubertina:  „Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa!“

propozície

Miesto a termín:
Trávnica – zraz pred budovou Základnej školy v sobotu 16. júna 201810:00 hod.

Prezentácia:
od 10.00 hod. do 10:30

10:30 – 10:45 presun cez most do uličky za potokom, hromadný štart pre hodnotené kategórie -  výstrel z pištole beh smer na rybník po Zoborskej ulici, potom nehodnotené kategórie

 

Kategórie a trasy, trasa vedie cyklochodníkom tzv. Trávnický okruh, trasu je možné stiahnuť tu:

https://nr.cykloportal.sk/lahke-rekrea-mtb-trasy/25-8109-okruh-travnica

Kategória

Dosiahnutý vek (v deň podujatia)

Trasa dĺžka cca 7 km

Deti MŠ

deti MŠ 3-6 rokov

Nehodnotí sa

Žiačky 1. stupeň ZŠ          

Deti ZŠ 7-10 rokov

 

Žiaci 1. stupeň ZŠ  

Deti ZŠ 7-10 rokov

 

Žiačky 2. stupeň ZŠ

Deti ZŠ 11-15 rokov

 

Žiaci 2. stupeň ZŠ

Deti ZŠ 11-15 rokov

 

Dorastenkyne

16-18 rokov

 

Dorastenci

16-18 rokov

 

HVK Dospelí muži

Vek 19-40 rokov

 

HVK Dospelí ženy

Vek 19-40 rokov

 

muži  41 +

Vek 41 rokov a starší

 

Ženy  41 +

Vek 41 rokov a starší

 

Hobby (kočík, kolobežka bicykel alebo čokoľvek bez motora)

pre všetkých (každý podľa vlastných možností)

Nehodnotí sa

 

Usporiadatelia:

Hlavný usporiadateľ:      Ľubomír Levák 0905/689 802

Hlavný rozhodca:           Ľubomír Levák

Podpora:                      Soňa Bartoníčková 0908/702 859 (OZ Radix Slovakia)

                                   Marian Urge (OZ Trávničan)

Martina Haluzová - zdravotná služba (Obec Trávnica)

                                                                        

Štartujú:
Včas prihlásení jednotlivci, ktorí pri štarte dostanú štartovné číslo, lístok na ruku (iná farba pre hodnotené kategórie a iná pre nehodnotené kategórie) a na základe prezentačnej listiny lístky na obed a propagačné predmety.

 

Cieľ: po absolvovaní trasy (2 stanovištia s občerstvením na vodu a pivo a pečiatkami na ruku – Nový rybník hrádza a Poľovnícka chata), cieľová páska brána na futbalovom ihrisku, kde pokračuje program oslavou MDD a Dňa otcov. Trasu pre hodnotené kategórie je potrebné absolvovať do 12:45.

 

Prihlášky: formulár nižšie

prihlášky prosíme zasielať výhradne elektronicky do 13. júna 2018 cez elektronický formulár, uzávierka 13. júna 2018 22.00 hod.

 

Pravidlá:

Preteká sa podľa pravidiel SAZ

 

Povrch trate:

asfalt, poľná cesta, trasa bude viditeľne označená zvislým značením (šípky neónový spray na ceste)

 

Štartovacie čísla:

dostanú pretekári pri štarte, po skončení behu sú pretekári povinní ich odovzdať v cieli cieľovým rozhodcom.

 

Štartovné: žiadne

 

Hodnotenie:

Prví traja jednotlivci v každej hodnotenej kategórii získajú medaily, absolútny víťaz (najlepší nominálny čas) dostane putovný pohár starostu obce Trávnica.

Každý registrovaný účastník obdrží propagačné predmety Obce Trávnica (šiltovky, magnetky, omaľovánky), občerstvenie na trase (2 miesta: Nový rybník, Poľovnícka chata).

 

Dôležité upozornenie: 

Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť, každý na vlastné zdravotné poistenie, treba mať kartičku poistenia pri sebe. Organizátor nezodpovedá za vzniknuté škody na majetku alebo škody súvisiace s cestou a samotnou účasťou na podujatí. Je potrebné vhodné oblečenie a obuv, najmä šiltovka, okuliare, ochranný krém.

 

Sprievodné podujatie:

uvedenie do užívania B vetva náučného chodníka "História a súčasnosť obce Trávnica" s podtitulom  "Fauna a flóra Trávnice"

 

Občerstvenie:

obed cca 12.30-13.00 guláš – registrovaní účastníci grátis

 

Od 13.00 pokračuje podujatie na ihrisku oslavou MDD a Dňa otcov

 


Registračný formulár pre NEHODNOTENÉ kategórie

Registrácia účastníka Trávnica v pohybe 2018 nehodnotená kategória

Vyplňte prosím nižšie uvedené údaje v súlade so Zásadami GDPR:

Registračný formulár pre HODNOTENÉ kategórie

Registrácia účastníka Trávnica v pohybe 2018 hodnotená kategória

vyplňte prosím formulár v súlade so Zásadami GDPR